Skip to content

Pensioen voor ondernemers

Persoonlijke pensioenregeling

Voor alle ondernemers geldt dat u, naast de AOW niet automatisch pensioen opbouwt. De AOW-uitkering van de overheid is slechts een basisvoorziening. Bovendien staat de AOW-leeftijd en de hoogte van de AOW-uitkering onder druk. De veronderstelling van veel ondernemers dat hun bedrijf hun pensioen is, valt achteraf vaak erg tegen. Bovendien mist u daardoor fiscale voordelen. Heeft u als ondernemer weleens over uw eigen ‘oudedagsvoorziening’ nagedacht? En wat heeft u met die gedachten gedaan?

Nu en later

Er zijn vele manieren te bedenken waarop u uw pensioenzaken financieel goed regelt. Natuurlijk is het slim om daarbij te kiezen voor een fiscaalvriendelijke oplossing. Waar u na en later profijt van heeft. De professionals van De Ridder Pensioenadviseurs zijn echte meedenkers. We zoomen in op uw situatie. We kijken en luisteren goed naar uw eisen en wensen, en vertalen dat in een persoonlijk pensioenplan. Met aandacht voor mogelijkheden én onmogelijkheden. Volledig op maat, gewoon in heldere taal. Zodat u snapt waar u staat, en weet wat u moet doen of laten. De keuze is uiteraard altijd aan u.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?

Vertel ons meer over het gewenste financiële toekomstbeeld. We denken graag met u mee.