Skip to content

Overige personeelsverzekeringen

Werkgeversrisico afdekken en extra arbeidsvoorwaarden

Hoogstwaarschijnlijk heeft u een goede ziekteverzuimverzekering afgesloten. U wilt immers niet het risico lopen dat u bij ziekte van een werknemer gedurende 2 jaar het loon moet doorbetalen. Na 2 jaar ziekteverzuim kunnen werknemers in de WIA terechtkomen. Vaak valt het inkomen van uw werknemer dan ver terug. Wist u dat u eenvoudig een WIA-aanvullingsregeling kunt treffen om het inkomen van uw medewerkers aan te vullen tot minimaal 70%? Wij kijken graag wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

Aanvullende verzekeringen

Naast het afdekken van uw werkgeverrisico’s wilt u natuurlijk uw werknemers goede arbeidsvoorwaarden bieden. Na salaris is pensioen voor veel werknemers de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Ook door het bieden van aanvullende personeelsverzekeringen kunt u uw werknemers echt aan uw bedrijf binden. Denk aan een ANW-hiaatverzekering; een financiële ondersteuning bij overlijden. Of een ongevallenverzekering die uitkeert bij blijvend letsel of overlijden.

Wilt u meer weten over het afdekken van het werkgeversrisico en aanvullende personeelsverzekeringen?

Wij gaan graag met u in gesprek over de diverse -betaalbare- mogelijkheden.