Skip to content

Financiële planning

Helder totaaladvies

Denkt u weleens na over de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken? Uw hypotheek af te lossen of een bedrag te schenken aan uw (klein)kinderen? Bij al dit soort vragen is het belangrijk om te kijken naar het totale financiële plaatje. En naar de fiscale consequenties. Juist daar kunnen onze professionele financiële planners u goed bij helpen.

Financieel plan op maat

Bij financiële planning kijken we naar uw huidige én toekomstige financiële situatie. En naar alle factoren die daarbij een rol spelen. We leveren begrijpelijk totaaladvies op maat, vastgelegd in een rapport. Een richtinggevend financieel plan dat houvast geeft. Daarbij houden we rekening met zaken als fiscaliteit, beleggingen, pensioenen en levensverzekeringen, risicoverzekeringen, financiering, sociale zekerheid, huwelijksvermogensrecht en erf- en schenkingsrecht.

Gecertificeerde financiële planners

Onze financiële planners zijn op persoonlijke titel gecertificeerd. Ze staan ingeschreven in het personenregister van de Federatie van Financiële Planners (FFP). En mocht er bij de invulling van uw plan extra specialistische kennis nodig zijn, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een van de professionals uit ons netwerk.

Heeft u behoefte aan een compleet en helder financieel plan?

Wilt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Neem contact met ons op, we zijn er voor u.